Kontakt

email : info( at )aufguss.cz
tel. : 00420 605-705-725
FaceBook : facebook.com/Aufguss.cz

 Váš dotaz:  


Prohlášení o způsobu provozování stránek aufguss.cz

Tato webová stránka, v současné době v beta verzi, slouží k propagaci saunových ceremoniálů – aufguss a je do SAUNA FEST 2021 pro všechny, kteří chtějí propagovat saunování a s tím spojené eventy zcela zdarma. Webobou stránku aufguss.cz spravuje Arnošt Kopal, IČO 64550460 .


Kdo může být uživatel stránek aufguss.cz

Každý kdo pořádá aufguss - saunové ceremoniály, saunové ceremonie, saunové rituály nebo jen saunování za účasti osoby, která poléváním horkých kamenů zvyšuje relativní vlhkost v sauně a je většinou doprovázena máváním ručníku za účelem vytváření tepelných nárazů v prostorách sauny.
Taková činnost může výt doprovázena hudbou a světelnými efekty.

Výhody presentace propagace eventů na stránkách aufguss.cz

Největší výhoda je v jednoduchosti napojení na náš systém. Následně se systém sám stará o sdílení dat z Vašeho webu nebo serveru. Díky každodení aktualizace, budou zaznaménány také případné neočekávané změny ve Vašem kalendáři akcí.

Přihlášení úživatele

Napište nebo nám zavolejte, poskytneme Vám technickou podporu, popisy xml feedů zašleme na Váš email.

Obsah stránek aufguss.cz

zvěřejňování příspěvků, které jsou formou xml feedu denně stahovány od uživatelů, kteří nabízí eventy v saunách a chtějí je publikovat nejenom na svých webový stránkách. Provozovatel, správce stránek, umožňuje uživatelů na tyto stránky ukládat informace sloužící ke zveřejnění.
Vůči těmto uživatelům a jimi vkládanému obsahu je postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá správce za obsah uložených informací a ani není povinen jejich správnost ověřovat nebo kontrolovat.
Uživatel plně odpovídá za celý obsah, který je obsažen ve feedu xml. Uživatel se poskytnutím přístupu k feedu zavazuje, že jeho obsah nebude v rozporu s právními přepisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat stránky aufguss.cz k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv.

Odkazy na externí webové stránky

Obsahem mohou být odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování nemá správce stránek žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. správce se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na stránce kudyznudy.cz však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a spr8vce tak nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny.
správce vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Sdílení příspěvků a ochrana autorských práv

Zveřejnění obsahu nacházejícím se na stránkách aufguss.cz (texty,obrázky, audiovizuální záznamy, uvedené odkazy nebo jiný zveřejněný obsah), a to bez ohledu na na to, kde se nacházejí, uživatel souhlasí s jejich dalším šířením a sdílením, např. na sociálních sítích jako je FaceBook nebo Instagram a další a to bez dalšího písemného souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Uživatel, který se přihlásí do propagace saunových ceremoniálů – aufguss.cz dává souhlas se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež je účinné od 25. 5. 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. „nařízení GDPR“) Pro uživatele zkušební beta verze je třeba pouze email, jméno webové stránky a umístění xml feedů, každý uživatel může svou presentaci prostřednictvím aufguss.cz kdykoliv ukončit.

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě, a slouží pro lepší běh stránek a větší komfort při prohlížení webu.